Klubber i klubben

Kaffemikklubben
Kaffemikklubben (også kaldet Kaffemikbanden) er en klub-i-klubben, som har til formål “at være et samlingssted for medlemmer af Tullamore Golf Club, som har interesse i at mødes og være sammen omkring golf, hyggeligt samvær, kaffe og blødt brød”. Kaffemikklubben planlægger, organiserer og afvikler golfturneringer, hvor der spilles en 9 eller 18 hullers golfturnering og efterfølgende hygges med kaffe og brød i klubben.

Kaffemikmatcherne afvikles på tirsdage med samlet gunstart kl. 9.00/11.00.

Kaffemikklubben arrangerer turneringer hele året rundt.

For at spille med skal du være medlem af Kaffemikbanden, medlems kontingent til Kaffemikbanden er 100 kr.

Turneringsfee er 50 kr. (inkl. kaffe og brød). Der spilles om en præmier.  Der er desuden indlagt præmie for nærmest flaget på et eller flere par 3 huller.

Spillere, der ikke er medlem af Tullamore Golf Club betaler en reduceret greenfeepris for 9 huller på 70 kr. (normal greenfee er 130 kr.) udover den annoncerede turneringsfee.

Tilmelding skal ske via golfbox.

For mere info eller tilmelding kontakt Kurt Nørby – kaffemiks@gmail.com