Lokale regler

1. Master og ledninger er ikke-flytbare forhindringer jf. regel 24-2. Hvis en bold rammer el-ledningerne skal slaget annulleres og slaget slåes om uden straf. (se regel 20-5). Hvis ikke bolden kan skaffes til veje, må bolden erstattes af en anden bold.

2. Sten i bunkers er flytbare forhindringer (regel 24-1 gælder)

3. Hvis bolden går i hazarden ved green på 5. og 8. hul, skal der benyttes dropzone med drop efter regel 26-1B. Lander bolden på green og ligger op mod træsvællerne, der afgrænser greens ud mod søerne, er der frit drop.

4. På alle nysåede arealer er der frit drop.

Straf for overtrædelse af lokale regler: 2 strafslag i slagspil, tabt hul i hulspil.

Midlertidige lokale regler vil være opslået i klubhuset.

5. Hensyn til andre spillere
Hvis der er kø på 1. tee, flettes der ind med hold/spillere, som skal videre på hul 10. I alles interesse skal spillet foregå uden ophold. Ingen må spille, før spilleren foran er uden for rækkevidde. Spillere, som søger efter en bold, skal så snart det står klart at bolden ikke let kan findes, give tegn til spillere bagved at de kan passere. Hvis en bold ikke holder sin plads på banen og taber kontakt til holdet foran, skal den efterfølgende bold lukkes igennem.

6. Hensyn til banen
En spiller skal “through the green” sørge for, at enhver af ham opslået græstørv omgående lægges tilbage og presses ned, samt at enhver skade på green forårsaget af bolden eller spilleren omhyggeligt udbedres.

Det er ikke tilladt at trække trolleys ind på forgreen.

 

Banemarkeringer

Out of bounds = hvid markering.
Vandhazarder = gul markering.
Parallelle vandhazarder = rød markering.
Areal under reparation = blå markering.
Areal under reparation med spilleforbud = blå markering med sort top.
Sorte pæle er sigtepæle til den Out of Bounds-pæl der står ved siden af.

Afstande

Der er i fairway på par 4 og par 5 huller nedlagt granitsten til markering af henholdsvis 150 og 100 meter til midten af green.
Der er desuden grønne 150 m. og 100 m. pæle.